Refund & Returns Policy

Son Güncelleme: 16/01/2023

Genel:

If you place an order electronically through the website you are using, you are deemed to have accepted the preliminary information form and distance sales contract presented to you.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.

Ürün kargo ücreti olan kargo ücreti alıcılar tarafından karşılanacaktır.

Satın alınan her ürün yasal 30 günlük süreyi geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.

Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Satıcı, satın alınan ürünün satışının imkansız hale gelmesi halinde durumu öğrenme tarihinden itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilmelidir.

Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmemişse:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartı ile Yetkisiz Alışveriş:

Alıcı tarafından ödemesi yapılan kredi kartının ürünün teslim süresinden sonra yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmediği tespit edilirse alıcı, 3 gün içinde sözleşme konusu ürünü, masrafları kendisine ait olmak üzere satıcıya iade etmek zorundadır.

Ürün Öngörülemeyen Sebeplerle Zamanında Teslim Edilmezse:

Satıcının ön göremeyeceği mücbir sebepler ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda alıcıya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2- 3 hafta içinde alıcının hesabına aktarım yapması mümkündür.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmiş sayılır. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura ürünle birlikte iade edilmelidir.

Vazgeçme hakkı:

Alıcı; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. sebebini, aşağıdaki iletişim bilgileri vasıtasıyla satıcıya bildirmek şartıyla.

Cayma Hakkı Bildirimi için İletişim Bilgileri:

Şirket Adı / Başlık: Gaziantep Emiroğlu Baklavaları San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sk. No:3/B Kadıköy/İstanbul

E-posta: info@emiroglubaklava.com.tr

Telefon: 0216 411 61 57

Cayma Hakkı Süresi:

Alıcı tarafından satın alınan bir hizmet ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar alıcıya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kabul Edilen Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma işlemi yapılamaz” ibaresi işbu sözleşmede düzenlenmiştir.

Cayma Hakkının Kullanımı:

3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Kurumsal fatura ile verilen siparişler İADE FATURASI düzenlenmediği sürece teslim alınmayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İade politikasi:

Satıcı, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde alıcıyı borç altına sokan tüm bedeli ve belgeleri, 20 gün içinde de malın iadesini almakla yükümlüdür.

Alıcının kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı, kusuru oranında satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

Cayma hakkı kullanılamayan ürünler:

Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış (akvaryum ve ekipman) iç giyim, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme olasılığı olan ürünler, alıcıya teslim edilir. Teslimattan sonra ambalajı alıcı tarafından açılmış ise, sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Gazeteler ile ilgili yazılar ve benzeri abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında süreli yayınlar, elektronik ortamda anında ifa, teslim edilen Hizmetler veya gayrimaddi mallar, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital ortamlar anında indirilen veya erişilen ürünler iade edilemez. içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, eğer paketi alıcı tarafından açılmış ise. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.

Temerrüt Durumu ve Hukuki Sonuçları:

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapması durumunda temerrüde düşmesi halinde kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve avukatlık ücretlerini alıcıdan talep edebilir ve her halükarda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde alıcı, sözleşmenin geç ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder.

Ödeme ve Teslimat:

Sitemizde kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.

We use cookies in accordance with legal regulations to improve your experience on our website. For more information, you can visit our Privacy Policy page.